Voor het webadres van de website komen dan vanzelf de tekens ‘https://’ te staan. De ‘s’ is belangrijk, die staat voor ‘secure’ in het Engels, en betekent ‘veilig’. Bij het webadres moet dan een afbeelding van een gesloten hangslot staan.